jangna097narak เมื่อ 12 2018-11-12 2018 07:%i:1541981682
วัดแชกงหมิว เป็นวัดเต๋าโบราณที่ทำขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลเชอผู้ช่วยกำจัดโรคร้ายให้หมดไปจากชาทิน วัดแชกงหมิวที่มองเห็นในขณะนี้เป็นวัดใหม่ได้รับการแก้ไขปัจจุบันในปีคริสต์ศักราช 1993 ในวัดมีกังหันทองแดงสำหรับหมุนเฉดหัวไล่โรคร้ายเพิ่มเข้ามา เป็นเครื่องหมายของสงฆ์ส่วนหลังเก่าที่สร้างเมื่อ 300 ปีกลาย ไม่เปิดให้คนธรรมดาทั่วไปเข้าชม โดยในวันที่ 3 ของเทศกาลวันตรุษจีน คนฮ่องกงนิยมมารวมตัวกันที่วัดแชกงหมิว เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา ณ ที่ที่นี้