jangna097narak เมื่อ 12 2018-12-12 2018 23:%i:1544632470

ตลาดพาหุรัด ถนนพาหุรัดเป็นถนนสายสำคัญสายหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องจากเป็นย่านที่มีการติดต่อค้าขายกันโดยส่วนมาก เป็นถนนยาวตั้งแต่ถนนจักรเพชร ถึงบ้านหม้อ
โดยรอบจะเป็นร้านค้า อาคารพาณิชย์ มีเสื้อผ้าขายส่ง เครื่องแต่งตัว อาหาร และของใช้ต่าง ๆ มีอินเดียมาขายของในย่านนั้นจำนวนมาก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.lovethailand.org/travel/th/17-กรุงเทพมหานคร/982-ตลาดพาหุรัด.html