jangna097narak เมื่อ 20 2018-12-20 2018 18:%i:1545304791

วัดพระสิงห์วรวิหาร ตั้งอยู่ในบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีความสวยงามของสถาปัตยกรรม และสิ่งก่อสร้างภายในวัด

วัดพระสิงห์วรวิหาร  สิ่งที่น่าสนใจได้แก่ หอไตร สร้างเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ ที่ตัวผนังตึกด้านนอกประดับด้วยทวยเทพปูนปั้นแต่งองค์ทรงเครื่องสวยงาม เป็นฝีมือช่างสมัยพระเมืองแก้ว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
https://www.lovethailand.org/travel/th/1-เชียงใหม่/16-วัดพระสิงห์วรวิหาร.html
https://www.lovethailand.org/travel/en/1-Chiang-Mai/16-Wat-Phra-Sing.html